T. C. Lang
Misztikus szerelmes regény,

avagy mese felnőttteknek
 
 


Szerzői jogok
A weboldalon található tartalmak a szerző szellemi tulajdonát képezik, az 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogi védelem alatt állnak. Tilos teljes cikket átvenni; röviden idézni, fényképeket átvenni csak az eredeti információ módosítása nélkül, forrásmegjelöléssel, egyértelműen, aktív webes linkkel hivatkozva a tclang.hu-ra lehet.

Adatvédelem
A Szolgáltató a feliratkozás során megadott emailcímet elsősorban tájékoztatásra használja. A Felhasználó a feliratkozással elfogadja az ÁSZF-et és előzetes kifejezett hozzájárulását adja elektronikus levelek fogadásához, amelyek bizonyos esetekben reklámot is tartalmazhatnak.
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-79464/2014.

1. Az adatkezelő/szolgáltató megnevezése
Lang Tünde egyéni vállalkozó
Székhely: 8652 Siójut, Széchenyi u. 7.
Elérhetőség:
tclang[kukac]tclang.hu
Honlap: www.tclang.hu

2. A kezelt személyes adatok köre és célja

2.1. Személyes adatok köre: név, cím, emailcím, telefonszám (futárral történő kézbesítés esetén)

2.2. Az adatkezelés célja: a hírlevélre feliratkozott felhasználók rendszeres értesítése a legfrissebb bejegyzésekről, aktualitásokról, akciókról, illetve a megrendelés teljesítése.

2.3. A felhasználók adatainak anonimizálását követően azok statisztikai célokra felhasználhatók.

3. Az adatkezelés jogalapja
A Feliratkozók/Megrendelők önkéntes hozzájárulása.

4. Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A Feliratkozók hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják a tclang[kukac]tclang.hu
emailcímre küldött levélben, vagy a hírlevél alján található "Leiratkozom" gombra kattintva.
Az Adatkezelő a Megrendelő adatait a teljesítést követő 30 napon belül törli.

5. Az adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás, adatbiztonság
Az adatokat Lang Tünde kezeli, azokat közzé nem teszi, harmadik félnek át nem adja. A Szolgáltató külső fejlesztésű hírlevélküldő rendszert használ, annak adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

6. A Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogai
A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy a Szolgáltató
- milyen személyes adatait,
- milyen jogalapon,
- milyen adatkezelési cél miatt,
- milyen forrásból,
- mennyi ideig kezeli,
- a Szolgáltató kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította azokat, ha történt ilyen.
A Szolgáltató 72 órán belül küldi meg a tájékoztatást a Felhasználó részére.
A Felhasználó bármikor módosíthatja a személyes adatait, illetve kérheti helyesbítésüket.
A Felhasználó bármikor kérheti a személyes adatainak törlését a 4. pontban leírt módokon. A Szolgáltató a kérelem beérkezésének időpontjától számított 30 munkanapon belül törli az adatokat, amelyek nem lesznek helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatokra, azokat a Szolgáltató az előírt időtartamig megőrzi.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
A Felhasználó, ha jogellenes adatkezelést tapasztal a Szolgáltató részéről, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat, illetve polgári pert kezdeményezhet a Szolgáltató ellen.
Ha a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a feliratkozás során harmadik fél adatait adta meg, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szemben kártérítés követelésére. A Szolgáltató ilyen esetben együttműködik a hatóságokkal a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. Egyéb rendelkezések
Ha a Szolgáltató a feliratkozás során megadott adatokat az eredeti céltól eltérő célra kívánja felhasználni, akkor a Felhasználót erről előzetesen tájékoztatja, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetve lehetőséget biztosít számára, hogy azok felhasználását megtagadja.
A tájékoztatóban nem rendezett kérdésekben az adatvédelemre vonatkozóm hatályos jogszabályok az irányadók.

Sütik (Cookie-k) használata
Ahogy minden weboldal, a tclang.hu is cookie-kat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó internetezésre használt eszközének felismerését, ezáltal a felhasználó igényeihez igazított tartalom kerül megjelenítésre. A cookie-k a böngészők beállításaiban letilthatók. Amennyiben erre nem kerül sor, illetve ha az "Elfogadom" feliratú gombra kattint, azzal hozzájárul a cookie-k használatához.

Impresszum
Az oldal üzemeltetője: Lang Tünde
Székhely: 8652 Siójut, Széchenyi u. 7.
Elérhetőség:
tclang[kukac]tclang.hu
Adószáma: 79269599-1-34
Tárhelyszolgáltató: Tárhelypark Kft., Cím: 1115 Budapest, Keveháza u. 3. Telefon: +36 1 700 4140 E-mail: info@tarhelypark.hu

Általános szerződési feltételek
Jelen dokumentum a tclang[kukac]tclang.hu weblap működéséről, megrendelési és szállítási folyamatáról nyújt tájékoztatást, iktatásra nem kerül, írásbeli szerződésnek nem minősül.
Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján (www.tclang.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki, továbbá minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

1. A szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Lang Tünde egyéni vállalkozó
Székhely: 8652 Siójut, Széchenyi u. 7.
Elérhetőség:
tclang[kukac]tclang.hu
Ügyfélszolgálat:
tclang[kukac]tclang.hu
Adószáma: 79269599-1-34
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-79464/2014.
A szerződés nyelve: magyar
Tárhelyszolgáltató: Tárhelypark Kft., Cím: 1115 Budapest, Keveháza u. 3. Telefon: +36 1 700 4140 E-mail: info@tarhelypark.hu

2. Általános rendelkezések

2.1. A jelen ÁSZF 2017. november 12. napjától hatályos és visszavonásig érvényes. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

2.2. A Felhasználó/Megrendelő a weboldal felkeresésével az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.3. A weboldalon található tartalmak a szerző szellemi tulajdonát képezik, az 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogi védelem alatt állnak. Tilos teljes cikket átvenni; röviden idézni, fényképeket átvenni csak az eredeti információ módosítása nélkül, forrásmegjelöléssel, egyértelműen, aktív webes linkkel hivatkozva a tclang.hu-ra lehet.

2.4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok az irányadók.

3. Vásárlási tudnivalók

3.1. A Megrendelő a weboldalon történő vásárlásával kijelenti, hogy megismerte és elfogadja jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztató feltételeit, az adatkezeléshez hozzájárul.

3.2. A Megrendelő a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. Valótlan vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. A Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Megrendelő más nevében, más személy adataival veszi igénybe a szolgáltatást.

3.3. A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, és fizetési kötelezettséggel jár. A szerződés a választott termék megvásárlására szól.

3.5. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az ügyfélszolgálati e-mail címen van lehetőség.

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

4.1. A weboldalon megjelenített termékek kizárólag online/személyesen rendelhetőek meg. A megjelenített árak, bruttó árak és forintban értendőek, a házhoz szállítás díját nem tartalmazzák. A Szolgáltató fenntartja a jogot a termékek árának változtatására azzal a kitétellel, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. A Szolgáltató alanyi adómentes, ezért a számlán Áfa nem lesz feltüntetve.

4.2. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató honlapján tájékoztatja a Felhasználókat az akció feltételeiről és időtartamáról.

4.3. A termékek tulajdonságait, jellemzőit a konkrét árucikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni. Ha a Megrendelőnek a vásárlás előtt a termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, a Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll rendelkezésére.

4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft-os vagy 1 Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

5. A rendelés menete

5.1. A Megrendelő regisztráció nélkül vásárolhat. A megrendelés leadására a megrendelő űrlap kitöltésével van lehetőség. A Megrendelő kiválasztja a kívánt terméket és annak darabszámát, megadja a szállítási/számlázási címet, igény esetén azt, hogy kinek a nevére szóljon a dedikáció, kiválasztja a számára megfelelő szállítási módot, ugyanitt tudja javítani az adatbeviteli hibákat. A Megrendelőnek lehetősége van megjegyzésben vagy e-mailben jelezni a Szolgáltató felé a megrendeléssel kapcsolatos kívánságait. A Megrendelő a megrendelés ellenőrzése után a "Megrendelem" gombra kattint. A Szolgáltató visszaigazoló e-mailt küld a Megrendelőnek. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Megrendelő részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Megrendelő bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

5.2. Fizetési mód: előre utalás, személyes átvétel esetén készpénz

5.3. Szállítási költség: a szállítási díj a szállítási lehetőségeknél részletezettek szerint alakul, a Megrendelő viseli, a számlán feltüntetésre kerül. A megrendelés során a Megrendelő köteles a megadott szállítási címet ellenőrizni, mert a visszaigazoló e-mailben feltüntetett ár csak az első szállítási díjat tartalmazza. Amennyiben a Szolgáltató kézbesítője "Nem vette át", "Ismeretlen" stb. jelzéssel küldi vissza a megrendelt terméket a Szolgáltató részére, úgy a Szolgáltató csak az ismételt kézbesítési díj előreutalással történő befizetését követően tudja újraküldeni.
Ha a Megrendelőtől azonos napon több megrendelés is érkezik, akkor ezek a házhozszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre.
A megrendelt terméket a Megrendelő - előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltatóval egyeztetett helyszíneken.
A Szolgáltató a szállítási költség változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

5.4. Amennyiben a webshopban vagy a megrendelőlapon hiba/hiányosság lép fel, úgy a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. A Szolgáltató a hiba/hiányosság felismerését követően tájékoztatja a Megrendelőt az új adatokról. A Megrendelő ezután megerősítheti a megrendelését, vagy mindkét fél elállhat a szerződéskötéstől.

5.5. A fizetendő végösszeg minden költséget tartalmaz.

5.6. A szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik.

5.7. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik. A Megrendelő köteles a csomagot a kézbesítő előtt megvizsgálni, sérülés esetén jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. A Szolgáltató utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem fogad el.

6. A megrendelés feldolgozása

6.1. A megrendelések feldolgozása reggel 8 és délután 16 óra között történik. Megrendelés leadására a fenti időponton kívül is van lehetőség. A 16 óra utáni megrendelések a következő munkanapon kerülnek feldolgozásra.

6.2. Általános teljesítési határidő a fizetés beérkezésétől számított hét munkanap. Előzetes egyeztetés esetén lehetőség van ettől eltérni. A Szolgáltató eltérő megállapodás hiányában köteles a megjelölt időponton belül, felszólítás hiányában legkésőbb harminc napon belül teljesíteni.

6.3. A Szolgáltató köteles haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt arról, ha azért nem tud teljesíteni, mert a termék nem áll a rendelkezésére, illetve a vételárat haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszautalni.

6.4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az elírások, beszállító vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

6.5. A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelés részben vagy egészben történő visszautasítására. Részben történő teljesítés kizárólag a Megrendelővel történt előzetes egyeztetés alapján lehetséges.

7. Elállás joga

7.1. A 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet alapján a Megrendelő a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. Ez alól kivételt képeznek a dedikált könyvek. A Megrendelő az elállási szándékát e-mailben jelezheti a Szolgáltató felé.

7.2. Az elállási jog gyakorlása miatt felmerült költségek a Megrendelőt terhelik, a Szolgáltató nem vállalja át a termék visszaküldésének költségét. A Megrendelőt további költségek nem terhelik.

7.3. Elállás esetén a Megrendelő köteles a terméket a számlával együtt 14 napon belül visszaküldeni a Szolgáltatónak. A visszaküldött termék utánvétes átvételére nincs lehetőség. A Szolgáltató kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni.

7.4. A Szolgáltató a termék visszaérkezését követő 14 napon belül visszautalja a Megrendelő részére a szállítási költséggel csökkentett vételárat. A Szolgáltató a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg a Megrendelő vissza nem szolgáltatja a terméket, vagy a Megrendelő bizonyítékot nem szolgáltat a visszaküldés tényére.

7.5. A Megrendelő köteles kiemelten ügyelni a termék rendeltetésszerű használatára. A Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért nem vállal felelősséget, követelheti a Megrendelőtől az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

8. Garancia, szavatosság

8.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, 2013. évi V. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. 72 órás cseregaranciával élhet a vásárló, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. A kereskedőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítás/csere költsége a vevőt terheli.

9. Egyebek

9.1. A T. C. Lang webshop információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldalon való vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

9.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

9.3. A Szolgáltató a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/ közreműködőjeként jár el. A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul adatainak a szerződés teljesítése során harmadik fél részére történő átadásához. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

9.4. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket peren kívüli tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben peren kívül nem lehetséges a jogvita rendezése, a szerződő Felek a Siófoki Járásbíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

9.5. Tájékoztatjuk Megrendelőinket, hogy internetes áruházunkban csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgálunk ki.

9.6. Tájékoztatjuk, hogy a Megrendelő velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben a Megrendelő fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy a Megrendelő jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
c) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
d) a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
e) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
f) a testület döntésére irányuló indítványt,
g) a fogyasztó aláírását.
A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/
A magyarországi Békéltető Testületek listáját itt találja: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Siójut, 2017. november

 

 


 
 
Copyright 2013-2017. T. C. Lang
Szerzői jogok-Adatvédelem-Sütik-Impresszum